Lid worden
Indien u, uw zoon/dochter interesse heeft in het volgen van een van onze LESSEN kunt u gewoon naar een van de les locaties gaan. Neem dan direct de sportkleding mee. U of uw zoon/dochter kan dan direct deelnemen aan de les. Mocht u na het volgen van de proeflessen besluiten om de lessen te blijven volgen dan ontvangt u van de leiding een inschrijfformulier. Vul dit formulier in en lever dit weer in bij de leiding. Het inschrijfformulier is ook HIER TE DOWNLOADEN. I.v.m de door de leiding in te vullen gegevens verzoeken wij u om het gedownloade inschrijfformulier bij de leiding in te leveren. Voor het informatie bewaar formulier klikt u
HIER.
Proef lessen
Indien u, uw zoon/dochter interesse heeft om eens met ons mee te doen, kom dan gerust op het gewenste tijdstip naar de zaal. Breng sportkleding mee en u of uw zoon/dochter kan gelijk deelnemen aan de lessen. De eerste 3 lessen zijn gratis en vrijblijvend.
Contributie
GVG bepaalt jaarlijks op de algemene ledenvergadering het contributie tarief voor de actuele tarieven klik  HIER.
Bondslidmaatschap
GVG is aangesloten bij het KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) de bondscontributie wordt berekent over de leden die op 1 januari lid zijn van GVG. MEER INFO
Lidmaatschap beeindigen
(I.v.m. de geautomatiseerde ledenadm. Van het KNGU zijn wij genoodzaakt de opzegdata strikt te
handhaven).
Opzegging is mogelijk per:
30 september (u betaalt alleen de maand september van het nieuwe seizoen)
31 december
31 maart
30 juni (= einde seizoen)
Voor opzeggingen klik DIGITAAL u ontvangt dan een bevestiging per mail of schriftelijk via dit
ADRES. Opzeggingen dienen uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan de gewenste datum van beëindiging
van het lidmaatschap in het bezit van de ledenadministratie te zijn. De machtiging voor
automatische incasso vervalt automatisch bij opzegging.
NOTE: Telefonische of mondelinge lidmaatschap's beëindiging kunnen niet in behandeling worden
genomen.
E-MAIL adres doorgeven of wijzigen
Voor het doorgeven van een nieuw e-mail adres of wijzigingen van het e-mail adres, klik DIGITAAL of doe dit schriftelijk op dit ADRES.
NOTE: Telefonische of mondelinge e-mail opgaven of adres wijzigingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Adres wijzigingen
Voor het doorgeven van adres wijzigingen volg een van deze koppelingen, DIGITAAL of schriftelijk op dit ADRES.
NOTE: Telefonische of mondelinge adres wijzigingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Lidmaatschap bevriezen (tijdelijk onderbreken)
Het kan voorkomen dat een lid langere tijd niet aan de lessen kan deelnemen bv door zwemles, blessure, zwangerschap. Dan bestaat er de mogelijkheid om de contributie-inning tijdelijk te bevriezen en/of op te schorten. Het voordeel hiervan is dat u indien u weer gebruik wilt gaan maken van de lessen u niet opnieuw inschrijfgeld hoeft te betalen en u alle informatie van GVG blijft ontvangen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, laat dit DIGITAAL of schriftelijk (ADRES) weten. Vermeld de datum van ingang en de vermoedelijke datum van het hervatten van de lessen. Om weer te beginnen hoeft u geen actie te ondernemen dit wordt door de leiding genoteerd. Het bevriezen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per hele maand met een minimum van 2 maanden.
NOTE: Telefonische of mondelinge contributie opschortingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Kleding
De vereniging heeft een uniforme turnpakjes voor de meisjes en jongens. Alle leden m.u.v. de peuters en school groepen 1 en 2 dienen als zij mee willen doen aan wedstrijden/evenementen waarin uniforme kleding verplicht is de verenigingskleding aan te schaffen/dragen. GVG zal 1 of 2 maal per jaar een verkoop(ruil) moment organiseren. Voor foto's en bestelinformatie
klik HIER
Statuten/huishoudelijk reglement
Zijn tegen kopieerkosten verkrijgbaar bij het secretariaat
Sloten op de kleedkamers
Voor de veiligheid zijn er sloten op de deuren van de kleedkamers gemonteerd. De leiding opent deze 10 minuten voor aanvang van de les. Wij verzoeken u uw zoon/dochter niet te vroeg van huis te laten vertrekken zodat de kinderen bij aankomst direct de kleedkamer in kunnen.

Website
Op de website van GVG vindt u echt het laatste nieuws, informatie over vakantie, foto’s, uitslagen e.d. Om op de site foto’s te plaatsen van GVG activiteiten verzoeken wij u toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s van u, uw zoon/dochter. Wij zullen alleen foto’s plaatsen die in het kader van GVG zijn gemaakt.
Nieuwsbrief
Indien nodig zal GVG een nieuwsbrief uitbrengen. Hierin vindt u de laatste informatie over onze vereniging. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u d.m.v e-mail de nieuwsbrief wilt ontvangen (wij verzoeken u hiervan gebruik te maken zodat de kopieerkosten kunnen worden gedrukt) tevens ontvangt u dan een berichtje over belangrijke wijzigingen/mededelingen op de website. Om eventuele wijzigingen in uw mail adres door te geven klik DIGITAAL of schriftelijk op dit ADRES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CONTRIBUTIE TARIEF

per seizoen = september t/m juni (gegevens per 4-1-18)
Jeugd leden t/m 9 jaar
€ 74,87
leden 10 t/m 15 jaar
€ 83,95
Senior leden 16 jaar en ouder
€ 97,56
extra lesuur
€ 40,84
Gezins contributie maximaal (de gezins contributie
kan alleen worden toegepast   indien alle
gezinsleden eenzelfde betalingswijze hebben. Extra
uren vallen niet onder de gezins contributie)
€ 217,82
Inschrijfgeld (eenmalig) voor nieuwe leden is de
bondscontributie bij het inschrijfgeld inbegrepen.
Dus het jaar van inschrijving géén bondscontributie
●        Inschrijving voor 1 juli
●        Inschrijving na 30 juni€ 23,00
€ 15,00
BONDSCONTRIBUTIE
Deze wordt (Uitgezonderd nieuwe leden over het
jaar
van inschrijving) geïncasseerd in de 2e helft van
februari van het desbetreffende jaar.  Voor 2018 zal
de incasso omstreeks 21 februari* plaatsvinden
*aanpassing 10 maart
Leden t/m 15 jaar
Leden 16 jaar en ouder
deze tarieven
zijn 4-1-2018
geplaatst
Tarief 2018
€ 21,40 (20,80)
€ 26,20 (25,40)
BETALING
G.V.G. kent verschillende betalingsmogelijkheden.
Alle opties geschieden door middel van
automatische incasso.
Voor het gehele seizoen d.m.v.
automatische incasso 3% korting (nieuwe leden
uiteraard de eerste keer voor de rest van het
seizoen)
In termijnen d.m.v. automatische incasso
1,5% korting (okt. = sept. t/m dec., jan. = jan. t/m
mrt. en apr. = apr. t/m jun.)
Per maand d.m.v. automatische incassoKORTING
3%


1,5%


geen


BONDSCONTRIBUTIE

Waarom betaalt de vereniging bondscontributie?
Gymnastiek Vereniging Geldermalsen is aangesloten bij de KNGU
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Dit overkoepelende
orgaan zorgt o.a. voor opleidingen van leiding, assistenten en jury.
Ook biedt de KNGU o.a. ondersteuning t.a.v. bestuur en oefenstof.
Niet onbelangrijk is de verzekering, voor alle leden en vrijwilligers
van onze vereniging, die opgenomen is in de bondscontributie.
Is GVG verplicht de leden op te geven aan de KNGU?
Ja. GVG is verplicht alle leden via het digitale loket (digimembers) in
te schrijven bij KNGU.
Aan wie wordt de bondscontributie doorberekend?
Aan alle leden van Gymnastiek Vereniging Geldermalsen die op 1
januari van het betreffende jaar lid zijn van GVG uitgezonderd
leiding, bestuur, ereleden, juryleden en leden die voor 1 januari van
het betreffende jaar lid zijn geworden. (voor leden die op of na 1
januari van het betreffende jaar lid zijn geworden zit de
bondscontributie in het inschrijfgeld). Indien een lid gedurende het
lopende kalenderjaar het lidmaatschap beeïndigd zal er geen
restitutie van de bondscontributie plaatsvinden.
Wat is het tarief van de Bondscontributie?
De hoogte van de door te berekenen Bondscontributie wordt
vastgesteld op de Bondsvergadering. En dat bedrag wordt
doorberekend naar de leden. De hoogte van de Bondscontributie
zal ongeveer 1 maand voor de inning aan de leden kenbaar
gemaakt worden d.m.v. nieuwsbrief, mail of website. KLIK HIER
VOOR HET ACTUELE TARIEF VAN DE BONDSCONTRIBUTIE.
note 11-1-2016 in de afgelopen jaren is het tarief van de
bondscontributie door de KNGU alleen geïndexeerd. In oktober
2015 kwam het bericht naar buiten dat de KNGU de
bondscontributie met ongeveer € 12,50 wilde verhogen. Dit om
tegenvallende inkomsten uit subsidies en loterijen/stijgende kosten
te compenseren. Dit leidde tot heftige tegenstand van de
aangesloten verenigingen. Op 9 december 2016 is daarop in een
bijzondere vergadering een compromis gesloten. De KNGU gaat
15% snijden in eigen kosten en de contributie verhoging blijft
"beperkt" tot € 4,50 excl. indexatie.
Op welk moment wordt de Bondscontributie geïnd / in
rekening gebracht?
De bondscontributie zal in de 2e helft van februari van het
desbetreffende jaar worden geïnd.