Kom met ons in contact

Gymnastiek Vereniging Geldermalsen
Pa. Burg. Verweijlaan 60
4191XH Geldermalsen
( 0345 581438
Vragen / Opmerkingen


Lidmaatschap onderbrekenContact gegevens wijziging / doorgevenPowered by 123ContactForm | Report abuse

Lidmaatschap beeindigen

(I.v.m. de geautomatiseerde ledenadm. Van het
KNGU zijn wij genoodzaakt de opzegdata strikt
te handhaven).
Opzegging is mogelijk per:
30 september (u betaalt alleen de maand
september van het nieuwe seizoen)
31 december
31 maart
30 juni (= einde seizoen)
Opzeggingen via de website ontvangen een
bevestigingsmail. (de ledenadm. verwerkt 1x per
maand de mutaties het kan dus tot uiterlijk 31
dagen duren voordat u een bevestiging
ontvangt.) U kunt ook schriftelijk opzeggen per
brief op bovenstaand adres. Opzeggingen dienen
uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan de gewenste
datum van beëindiging van het lidmaatschap in
het bezit van de ledenadministratie te zijn. De
machtiging voor automatische incasso vervalt
automatisch (indien de betalingen bij zijn) bij
opzegging.
NOTE: Telefonische of mondelinge lidmaatschap's
beëindiging kunnen niet in behandeling worden
genomen.

sluiten
Lidmaatschap bevriezen (tijdelijk onderbreken)

Het kan voorkomen dat een lid langere tijd niet aan de lessen kan deelnemen bv door zwemles, blessure, zwangerschap. Dan bestaat er de mogelijkheid om de contributie-inning tijdelijk te bevriezen en/of op te schorten. Het voordeel hiervan is dat u indien u weer gebruik wilt gaan maken van de lessen u niet opnieuw inschrijfgeld hoeft te betalen en u alle informatie van GVG blijft ontvangen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, vul dan het daarvoor bestemde formulier in. (u ontvangt een bevestiging), of doe dit schriftelijk op bovenstaand adres. Om weer te beginnen hoeft u geen actie te ondernemen dit wordt door de leiding genoteerd. Het bevriezen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per hele maand met een minimum van 2 maanden.
NOTE: Telefonische of mondelinge contributie opschortingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

sluiten
Gebuik onderstaand mailadres

gvg.geldermalsen@outlook.com

sluiten
Voor het toezenden van(foto)bestanden, gebuik onderstaand mailadres

gvg.geldermalsen@outlook.com

sluiten